Работно време / Opening hours: 9:00 - 17:00.

Понуда на ексклузивни публикации во МСУ

Понуда на ексклузивни публикации во МСУ

Арт-магазин:

| Магазин – Големото стакло |

Ексклузивни публикации, монографии, книги, каталози:

| Вен Вендерс и неговите филмови |
| Фрагменти – Македонска уметничка сцена |
| Минимализмот, конструктивизмот и монохромијата во современата македонска уметност |
| Фрагменти македонска ликовна сцена 1991 – 2011 |
| Енформел и пелации: скулптура 1960 – 1970 |
| Невидливиот пејсаж |
| Енформел 1959 – 1966 |
| Милчо Манчевски „Дождот“ и „Пет капки сон“ |
| Борис Петковски “Музеј на современата уметност 1964 – 1976” |
| Антони Мазневски „Денови на хрватската култура во Македонија“ |

Димче Николов | Стефан Маневски | Танас Луловски | Миле Корубин | Петре Николоски „Амнезија“ | Жанета Вангели | Вања Урошевиќ | Соња Абаџиева „Преобразби“ | Исмет Рамиќевиќ | Станко Павлески | Пејсажот на Кирил Гегоски | Нехат Беќири | Јан Саудек | Станислав Памукчиев | Драган Петковиќ | Димо Шунка | Оливер Мусовиќ | Атанас Атанасовски „Орнаменти“ | Симон Шемов | Татјана Миловска | Петар Мазев „Радијација“ |

Повеќе детали: Целосна понуда на публикации