Работно време / Opening hours: 9:00 - 17:00.

Матине 2

Во сабота на 24 декември 2016год. ќе ни направите огромна чест ако бидете повторно дел од нашето матине со кое сакаме да ја испратиме 2016-та, која за нас беше многу успешна. Како главен настан на денот е отворањето на галеријата на катот која подолго време беше затворена за љубителите на уметноста со новата поставка насловена: Кон новите пунктови

На ова матине покрај вкусните вина и топлите чаеви, ќе уживаме во изборот на музика на пријателите на уметноста: Бојан Чакра, Игор Спироски и Владимир Лазороски, за кое сме им особено благодарни.

Тука сакаме да искажеме благодарност до винарија „Тиквеш“, новите пријатели на Музејот на современата уметност – Скопје.

Влезницата и за ова матине, ги опфаќа сите изложби и изнесува 100ден.

Постојана поставка:
Кон новите пунктови

Permanent Exhibition:
To the New Prospetives

Во оваа поставка ќе бидат изложени дела од:
ЕМИЛ ФИЛА/ EMIL FILA, ФРАНТИШЕК МУЗИКА / FRANTIŠEK MUZIKA, МАРИЈ ПРЕГЕЉ / MARIJ PREGELJ, ПЕТАР ЛУБАРДА / PETAR LUBARDA, ЕНРИКО БАЈ / ENRICO BAJ, ГАБРИЕЛ СТУПИЦА / GABRIEL STUPICA, ИВО ГАТИН / IVO GATTIN, ПЈЕР СУЛАЖ / PIERRE SOULAGES, ФЕРДИНАНД КУЛМЕР / FERDINAND KULMER, ОТОН ГЛИХА / OTON GLIHA, АЛБЕРТО БУРИ / ALBERTO BURRI, ХАНС ХАРТУНГ / HANS HARTUNG, ЗОРАН МУШИЧ / ZORAN MUŠIČ, МОГЕНС АНДЕРСЕН / MOGENS ANDERSEN, ПЈЕР АЛЕШИНСКИ / PIERRE ALECHINSKY, АЛАН Д’ АРКАНЃЕЛО / ALLAN D’ ARCANGELO, РИХАРД МОРТЕНСЕН / RICHARD MORTENSEN, ВИКТОР ВАЗАРЕЛИ / VICTOR VASARELY, МАНОЛО МИЛЈАРЕС / MANOLO MILLARES, ХИСАО ДОМОТО / HISAO DOMOTO, ЖАК ЛИС / JACKUES lIESSE, ОРДАН ПЕТЛЕВСКИ / ORDAN PETLEVSKI, РОДОЉУБ АНАСТАСОВ / RODOLJUB ANASTASOV, ХРИСТИНА ИВАНОВСКА / HRISTINA IVANOVSKA, ПАБЛО ПИКАСО / PABLO PICASSO, ПЕТАР ХАЏИ БОШКОВ / PETAR HADZI BOSHKOV, ПЕТРЕ НИКОЛОСКИ / PETRE NIKOLOSKI, ЈОВАН ШУМКOVSKI / JOVAN SHUMKOVSKI
РИСТО КАЛЧЕВСКИ / RISTO KALCHEVSKI, АНЕТА СВЕТИЕВА / ANETA SVETIEVA, БОРКА АВРАМОВА / BORKA AVRAMOVA
ЈОРДАН ГРАБУЛ / JORDAN GRABUL, ТОМО ШИЈАК / TOMO SHIJAK, ПЕТАР МАЗЕВ / PETAR MAZEV, ТОМИСЛАВ КАУЗЛАРИЌ / TOMISLAV KAUZLARIĆ, ЈАНИС ГАИТИС / YANNIS GAITIS, ДУШАН ПЕРЧИНКОВ / DUSHAN PERCHINKOV, МИЌА ПОПОВИЌ / MIĆA POPOVIĆ, ТАНАС ЛУЛОВСКИ / TANAS LULOVSKI, БУРХАН ДОГАНЧАЈ / BURHAN DOGANÇAY, ЛУЧЕЗАР БОЈАЏИЕВ / LUČEZAR BOJADŽIEVАЛЕКСАНДАР ЈАНКУЛОСКИ / ALEKSANDAR JANKULOSKI, АТАНАС АТАНАСОСКИ / ATANAS ATANASOSKI,
РОБЕРТ ЈАНКУЛОСКИ / ROBERT JANKULOSKI, ОЛИВЕР МУСОВИЌ / OLIVER MUSOVIKJ

Музеј на современа уметност

Елегантно вклопен во планот на централно Скопје во рамки на тврдината Кале – Музејот ќе доминира над градската панорама како средишен споменик и симбол на светската солидарност во обновата на Скопје по земјотресот во 1963.

Learn more